3D obrázky s minerály

Příroda - nejdokonalejší inspirace

Pramen v krystalech
(andradit, křemen)
23x23 cm