3D obrázky s minerály

Příroda - nejdokonalejší inspirace

Listopad
(křemeny)
23x23 cm