3D obrázky s minerály

Příroda - nejdokonalejší inspirace

Mechová oáza
(achát, křemen, přírodniny)
23x 23 cm