3D obrázky s minerály

Příroda - nejdokonalejší inspirace

Žlutá pavučina
(křemen, přírodniny)
23x23 cm