3D obrázky s minerály

Příroda - nejdokonalejší inspirace

Něžný podzim
(jaspis,říční kámen, lišejník, kůra)
23x23 cm