3D obrázky s minerály

Příroda - nejdokonalejší inspirace

Síla gravitace
křemen s jaspisem a ametysty, muskovit, karneol 23x23 cm