3D obrázky s minerály

Příroda - nejdokonalejší inspirace

Výrobek je unikátním spojením tradičního přírodního bohatství Krušných hor – minerálů, které se po staletí nacházejí ve zdejších lokalitách a výtvarného pojetí dotvářející jejich přirozenou krásu. Malba pastelem jemně podtrhuje a doplňuje samotné již dokonalé výtvarné dílo přírody.

Hluboký rámeček se sklem umožňuje vyniknout reliéfu minerálů, které jsou opracované (broušené, leštěné) nebo ponechané ve stavu v jakém byly nalezeny. Každý obrázek je originálem v plném rozsahu. Výtvarné pojetí malby má za cíl poskytnout podklad, aby vynikl samotný minerál, ten je ústředním prvkem obrazu. Malba pastelem je v některých případech doplněna o prvky malované akrylovými barvami, skleněnou drtí a kovovými foliemi pro větší plastičnost výrobku.

Přidanou hodnotou je ve většině případů samotné hledání a nalézání minerálů osobně. Proces tvorby je tak obohacen o osobní vklad formou procesu, který předpokládá již určitou znalost tématu. Pro relevanci samotného přesného určení minerálu jsem navázala kontakt s Českou gelologickou službou. Opracování minerálů (řezání, leštění) ponechávám odborníkům v tomto oboru, kteří mají letité zkušenosti. Estetickou hodnotu výrobku spatřuji zejména v propojení jemné techniky malby pastelem s tvrdou a syrovou krásou minerálů. Přírodní bohatství Krušnohoří tak dostává nové kontury a nachází uplatnění netradiční formou pojetí výtvarného začlenění minerálů do klasické malby.

Každý obraz je označen v zadní části popiskem jaký je použit minerál a z jaké lokality. Velikost minerálů i zpracování se liší, určující je výtvarné hledisko a možnosti zpracování daného materiálu. Každý obraz je výtvarným dílem a současně možným suvenýrem z lokality Krušných hor s odkazem na jedinečnost jejich přírodního bohatví.