3D obrázky s minerály

Příroda - nejdokonalejší inspirace

Je mi ctí, že mé obrázky zdobí pracovnu Mons. Tomáše Holuba - biskupa plzeňského, domov pana armádního generála Jiřího Šedivého nebo starosty města Klášterce nad Ohří pana Štefana Drozda.