3D obrázky s minerály

Příroda - nejdokonalejší inspirace

LEV
25x25 cm - muskovit, galenit (Jáchymov)
1.500,- Kč